Výhled od farmy
 
HIPOTERAPIE PRO DĚTI

Občanské sdružení HIPPOKRATES nabízí možnost hipoterapie v obci Lomec u Klatov na biofarmě Skřivánek. Jedná se o metodu fyzioterapie využívající přirozený pohyb koně v kroku jako stimul a rehabilitační prvek. Krok koně se promítá do trojrozměrného pohybu koňského hřbetu, který se stává pro terapii jedinečnou balanční plochou. Cílem je správné zasazení klienta do pohybu kráčejícího koně, dosažení pohybové souhry klienta s pohybem hřbetu koně a jemné koordinace případných změn. Tím dochází k aktivaci ať už retardovaných nebo postižených pohybových programů, které jsou způsobeny poruchou CNS, onemocněním nebo úrazem. Toto programování pohybových vzorů má významný pozitivní dopad na pohybové funkce klienta. Kůň je vždy veden vodičem a klient je z hlediska ovládání koně pasivní (nejedná se o ježdění na koni).

 
Kontakt:
Občanské sdružení Hippokrates
Klatovy - Luby 261, 339 01 Klatovy (sídlo sdružení)
Lomec, 339 01 Klatovy (provozovna)
Zobraz na mapě

tel: 603 164 806 (pí. Pyšková)
Email: jitka.pyskova@seznam.cz
Na těchto kontaktech je možné získat více informací o našich službách a jejich cenách.
 
Ke stažení:
Přihláška, vyjádření lékaře a další dokumenty pro hipoterapii
Stanovy sdružení
 
Fotogalerie